Viktiga skäl till varför du bör genomföra en radonmätning

Viktiga skäl till varför du bör genomföra en radonmätning
 • Radon är den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. En radonmätning i ditt hem ger dig möjligheten att upptäcka om du och din familj utsätts för höga halter av radon och vidta nödvändiga åtgärder för att minska dem om så behövs.
 • Radon är både osynligt och luktfritt, vilket innebär att du inte kan avgöra om du utsätts för radon utan att göra en mätning. En radonmätning är både enkel och billig. 
 • Nivåerna av radon varierar från ett hus till ett annat, vilket gör det avgörande att genomföra en mätning i just ditt hem för att få en exakt uppfattning om eventuella risker.
 • En radonmätning kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda förhöjda radonhalter i ditt hem i ett tidigt skede, innan de kan leda till allvarliga problem. Om höga radonhalter upptäcks finns det enkla åtgärder som kan vidtas, såsom installation av radonsug eller tätning av sprickor och öppningar i grund och väggar.
 • Genom att utföra en radonmätning bidrar du till att öka medvetenheten om radon och dess hälsorisker. Du kan även inspirera andra att genomföra egna mätningar.
 • En radonmätning ger dig och din familj extra trygghet genom att ni vet att ni inte utsätts för farligt höga radonhalter.
 • Radonhalterna kan variera över tid. Att genomföra regelbundna radonmätningar är därför bra.
 • Radon kan finnas överallt, oavsett var du bor. Därför är det viktigt att genomföra en radonmätning, oavsett din bostadsort, för att säkerställa att du och din familj inte utsätts för skadliga radonhalter.

Så här går du tillväga för att genomföra en radon mätning och säkra en hälsosam boendemiljö:

 • Beställ dosor för långtidsmätning: För det mest tillförlitliga resultatet bör du beställa radondosor för långtidsmätning. Denna metod ger ett exakt årsmedelvärde.
 • Placera ut: När du har fått hem dosorna, följ de medföljande anvisningarna för att placera ut dosorna rätti ditt hem.
 • Skicka tillbaka: När mätperioden, oftast över 60 dagar, är avslutad skickar du tillbaka dosorna för noggrann analys.
 • Få svar: Efter ungefär en vecka får du en mätrapport. Denna rapport visar om det finns några förhöjda radonhalter i ditt hem eller om nivåerna är inom säkra gränser.

Om resultatet är inom godkända nivåer kan du vara trygg med att din boendemiljö är hälsosam och säker från radon!

Relaterad information:
Radioaktivität

arvind